Цена и Доставка

провери по телефона

ОБАДЕТЕ НИ СЕ

Сигурен сайт

100% сигурност

НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ

плащане при доставка

Bosch 2 години гаранция на батерия

Условия за сервизно обслужване на Bosch за специално (Premium) сервизно обслужване на акумулаторни батерии

(приложими от 16.10.2012)

§1 Област на приложение

Robert Bosch GmbH предлага специално (Premium) сервизно обслужване на акумулаторни батерии за литиево-йонни акумулаторни батерии на Bosch, включително съответните зарядни устройства, които са част от професионалната (синя) серия електрически инструменти * (с изключение на "производствени инструменти**"), (наричани по-долу "продукти" ) закупени в Европа на или след 01.01.2013 г. и са предмет на условията, посочени в този документ. Това изключва закупените втора употреба.

§2 Специално (Premium) сервизно обслужване на акумулаторни батерии

Bosch GmbH предлага да ремонтира или замени продуктите, ако може да се докаже на Центъра за сервизно обслужване на Bosch или оторизиран център за сервизно обслужване, че те се дължат на дефекти в материала или при производството, или са в резултат на отговарящо на условията износване и повреди в даващия гаранционно право период. За целите на тези условия, отговарящото според условията износване и повреда означава, когато батерията е продуктивна по-малко от 70% от капацитета си, определен от Bosch по собствена преценка.

Признатите от нас като дефекти, включени в специалното (Premium) сервизно обслужване на акумулаторни батерии или ще се ремонтират или ще се заменят с продукт в изправно състояние (той може да е следващ модел) безплатно. Заменените продукти или части стават собственост на Robert Bosch GmbH.

Всякакви продукти получени от нас с дефекти, които не са включени в специалното (Premium) сервизно обслужване на акумулаторни батерии, могат да подлежат на ремонт и ще се предложи оценка за ремонта. Вашият избор за ремонт или за връщане на продукта, трябва да направите в срок от 30 дни от датата на оценката или друго съобщение.. Ако не получим известие от Вас, продуктът ще бъде бракуван без разходи за Вас. Връщането на продуктите, когато дефектът не е включен в специалното (Premium) сервизно обслужване на акумулаторни батерии, ще бъде за Ваша сметка и разноски.

§3 Период на специално (Premium) сервизно обслужване на акумулаторни батерии

Периодът на специалното (Premium) сервизно обслужване на акумулаторни батерии започва със закупуване на продукта и завършва 24 месеца след това (“период, даващ гаранционно право”). Началната дата е датата върху оригиналния документ, удостоверяващ закупуването. Не е възможно удължаване на периода.

§4 Регистрация

За да отговаря на изискванията за специално (Premium) сервизно обслужване на акумулаторни батерии, клиентът трябва да регистрира продукта в срок от 4 седмици от датата на закупуване. Регистрацията може да се извърши само в Интернет на адресwww.bosch-professional.com/warranty. Регистрацията ще е валидна само ако онлайн формулярът е изцяло и вярно попълнен и Robert Bosch GmbH потвърди регистрацията, като осигури годен за разпечатване документ за регистрация. Документът за регистрация трябва веднага да се запамети и/или разпечата.

Регистрация е възможна само ако се съгласите със запаметяването на въведените данни (условията за използване ще са обяснени на интернет страницата).

§5 Претенция за специално (Premium) сервизно обслужване на акумулаторни батерии

Всякакви претенции за специално (Premium) сервизно обслужване на акумулаторни батерии трябва да се предявяват в рамките на периода, даващ гаранционно право. Това изисква представяне или изпращане на въпросния продукт с разпечатан документ за регистрация и копие на оригиналния документ от закупуването, който трябва да съдържа данни за датата на закупуване и обозначение на продукта, на продавача, на центъра за сервизно обслужване на Bosch или на един от оторизираните центрове за сервизно обслужване, посочени в ръководството за работа. Моля не изпращайте оригинални документи, тъй като ние не можем да Ви ги върнем.

Ако решите да изпратите продукта на продавача или на сервизната служба, Вие ще поемете транспортните разходите и риска при транспортиране. Транспортните разходи за невалидни претенции могат да се наложат по преценка на сервизната служба на Bosch.

§6 Критерии за изключване от специалното (Premium) сервизно обслужване на акумулаторни батерии

(1) Електроинструментите на Bosch имат определена експлоатационна продължителност, когато се използват правилно. Ако те са подложени на претоварване и / или неправилно използване, тази експлоатационна продължителност може да се повлияе отрицателно. Ако отделни потребители подлагат инструментите си на претоварване и / или на неправилно използване, Bosch има право да отхвърли претенциите за специално (Premium) сервизно обслужване на акумулаторни батерии. Това важи специално:

 • Когато инструментът се използва в сектори, в които работата води до високи нива на износване и повреди (напр. интензивно индустриално използване, например в/за фабрични среди/процеси, или когато е ясно, че приложението не е в рамките на проектираните възможности на инструмента, определени от Bosch (единствено по преценка на фирмата); доказателство за приложение / използване може да се изисква от Bosch в подкрепа на спорни претенции и неспособност да се осигури такова, може да доведе до отхвърляне на претенцията)
 • Когато е имало повече от три претенции или искания за специално (Premium) сервизно обслужване на акумулаторни батерии за същия тип повреда/дефект, който е бил регистриран за определен продукт

(2) Специално (Premium) сервизно обслужване на акумулаторни батерии не включва:

 • Повреда причинена от форсмажорни обстоятелства и в резултат на пожар, експлозия, екстремни климатични условия, повреда от вода или гръмотевичен удар.
 • Дефекти по продукта, които се дължат на неспазването на инструкциите за работа, използване не по предназначение, анормални условия на околната среда, несъответстващи на предназначението условия на работа, претоварване или недостатъчно поддържане или грижи.
 • Дефекти, които са причинени от използването на консумативи, компоненти или резервни чaсти, които не са оригинални част, произведени от фирма Bosch.
 • Повреда причинена от външна сила, като повреда в резултат от падане или сблъсъци.
 • Сменени или изгубени компоненти
 • Продукти, които са частично или изцяло разглобени, дори ако след това са сглобени отново не от специалист от центъра за сервизно обслужване на Bosch или оторизиран център за сервизно обслужване.
 • Продукти, по които са направени изменения или допълнения.
 • Незначителни отклонения от зададените свойства, които са несъществени за стойността и годността за използване на продукта

§7 Заключителни клаузи; отношение към други претенции

 • Тази програма не ограничава претенциите на купувача по отношение на отговорността за дефекти произтичащи от договора за покупко-продажба с продавача, както и законовите права.
 • Използването на специално (Premium) сервизно обслужване на акумулаторни батерии нито удължава, нито подновява установения със закон гаранционен период или всякаква доброволна гаранция на Bosch за инструмента, акумулаторната батерия или зарядното устройство.
 • Услугите осигурени чрез специално (Premium) сервизно обслужване на акумулаторни батерии не удължават или подновяват даващия гаранционно право период за продуктите.
 • Претенции различни от правото на отстраняване на дефекти в тези продукти, регистрирани за специално (Premium) сервизно обслужване на акумулаторни батерии, не се покриват.

За тези условия за специално (Premium) сервизно обслужване на акумулаторни батерии се прилага немското право като се изключи Споразумението на Обединените нации за договори за международна покупко-продажба на стоки (CISG).

*Професионалната (синя) серия електроинструменти на Bosch включват продукти, намиращи се на http://www.bosch-professional.com/gb

**“Производствени инструменти” включва високочестотните инструменти, акумулаторните (Exact / C-Exact) и пневматичните инструменти, произведени за интензивно използване в производствената индустрия; подробности вижте наhttp://www.boschproductiontools.com/productionstools

РОБЕРТ БОШ ЕООД
Направление Електроинструменти
1407 София
България

Покажи: СписъкТаблица
Покажи:
Сортировка:
Батерия Bosch GBA 12V 3,0 Ah & 6,0 Ah Professional
Характеристики и предимства на батерия Bosch GBA 12V 3,0 Ah & 6,0 Ah Professional Компактната..