Цена и Доставка

провери по телефона

ОБАДЕТЕ НИ СЕ

Сигурен сайт

100% сигурност

НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ

плащане при доставка

Bosch 3 години удължена гаранция

Гаранция на производителя Bosch

(статус 01.09.2004)

Всички електрически, пневматични и измервателни инструменти на Bosch се проверяват внимателно, изпитват и подлежат на строг контрол от отдела за осигуряване на качеството на фирма Bosch. Затова Bosch дава гаранция за своите електрически, пневматични и измервателни инструменти. Тази гаранция не ограничава претенциите на купувача по отношение на отговорността за дефекти произтичащи от договора за покупко-продажба с продавача, както и законовите права.

За тези инструменти ние осигуряваме гаранция съгласно изложените по-долу условия:

 1. Ние осигуряваме гаранция приложима при изброените условия (№ 2 – 7) чрез безплатно отстраняване на дефекти на инструмента, за които в рамките на гаранционния срок може да се докаже, че се дължат на дефекти в материала или при производството.
 2. Гаранционният срок е различен в зависимост от използването на инструмента:

  • за инструменти от зелената серия и инструменти от синята серия използвани за "Направи си сам"/ домашни цели, той е 24 месеца;
  • за инструменти от синята серия използвани за промишлени / професионални цели, той е 12 месеца; той може да се удължи на 36 месеца, ако се регистрират на съответната интернет страницата на Bosch (вижте по-долу); моля, имайте предвид, че промишленото/ професионалното използване на инструменти от зелената серия прави гаранцията невалидна.
  • гаранционният срок започва да тече от момента на закупуването на инструмента като нов. Началната дата е датата върху оригиналния документ, удостоверяващ закупуването.

  За всички закупени след 01.09.2004 професионални електрически и измервателни инструменти от синята серия (с изключение на високочестотните инструменти, промишлените акумулаторни винтоверти и пневматичните инструменти) гаранционният срок се удължава на 36 месеца, ако купувачът регистрира тези инструменти в срок от 4 седмици от датата на закупуване. Акумулаторите и зарядните устройства, както и включените в окомплектовката консумативи, са изключени от това удължаване на гаранционния срок. Регистрацията може да се извърши само в Интернет на адрес www.bosch-pt.com/warranty (или на www.boschpowertools.co.uk). Формулярът за регистрация, който веднага трябва да се запамети и/или разпечата и оригиналният документ от закупуването, от който се вижда датата на закупуване, са необходими за потвърждаване на всякаква претенция. Регистрация е възможна, само ако се съгласите със запаметяването на въведените данни (условията за използване ще са обяснени на интернет страницата).

 3. От гаранцията са изключени:

  • компоненти, които са обект на естествено износване, причинено от използването в съответствие с инструкциите за работа
  • дефекти по инструмента, които се дължат на неспазването на инструкциите за работа, използване не по предназначение, анормални условия на околната среда, несъответстващи на предназначението условия на работа, претоварване или недостатъчно поддържане или грижи.
  • дефекти по инструмента, които са причинени от използването на консумативи, компоненти или резервни чaсти, които не са оригинални част, произведени от фирма Bosch.
  • инструменти, по които са направени изменения или допълнения.
  • незначителни отклонения от зададените свойства, които са несъществени за стойността и годността за използване на инструмента.
 4. Незначителни отклонения от зададените свойства, които са несъществени за стойността и годността за използване на инструмента.
 5. Претенцията за гаранция трябва да се предяви в рамките на гаранционния срок. За целта въпросният инструмент трябва да се представи или изпрати на продавача или сервизната службата, посочена в ръководството за работа, с оригинален документ от закупуването, който трябва да съдържа данни за датата на закупуване и наименованието и типа на продукта. При ползването на 36-месечния гаранционен срок на основание на горепосочената регистрация допълнително трябва да се представи изтегленият и разпечатан формуляр за регистрация. Частично или изцяло разглобени инструменти не могат да се представят или изпратят в случай на гаранционна претенция. Сервизната служба на Bosch осигурява безплатна услуга за взимане от адреса при гаранционни претенции (обадете се на 01895 838782); Ако решите да изпратите инструмента на продавача или на сервизната служба, Вие ще поемете транспортните разходите и риска при транспортиране. Транспортните разходи за невалидни претенции могат да се наложат по преценка на сервизната служба на Bosch; невалидни гаранционни претенции могат да подлежат на ремонт, в такъв случай може да се предложи оценка и включване на свързаните разходите.
 6. Други претенции освен правото на отстраняване на дефекти по инструмента, посочено в тези гаранционни условия,не могат да се основават на нашата гаранция.
 7. Чрез гаранционните услуги гаранционният срок на инструмента нито се удължава, нито се подновява.

Горните гаранции са валидни за инструменти, които са закупени и се използват в Европа.

За тази гаранция се прилага немското право като се изключи Споразумението на Обединените нации за договори за международна покупко-продажба на стоки (CISG) дотолкова, доколкото това е позволено от националното законодателство.

РОБЕРТ БОШ ЕООД
Направление Електроинструменти
1407 София
България

Няма продукти в тази категория.